Zmarła prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska

Termin: 05.04.2016

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2016  zmarła

prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska

emerytowany profesor zwyczajny

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wybitna badaczka historii literatury polskiej XIX i XX wieku, największa znawczyni literatury i kultury epoki Młodej Polski, edytorka, eseistka.

Autorka wielu książek i rozpraw naukowych, w tym podstawowej syntezy Literatura Młodej Polski, fundamentalnej monografii Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, odkrywczych studiów poświęconych wybranym twórcom i zagadnieniom, niestrudzona edytorka poezji młodopolskiej, inicjatorka badań młodopolskiego świata wyobraźni. Jej dokonania naukowe ukształtowały wizerunek epoki Młodej Polski na tle literatury europejskiej jako zwornika kultury polskiej XIX i XX wieku.

Urodzona 19 stycznia 1926 w Kołomyi, najwcześniejsze lata spędziła w Żółkwi i we Lwowie, gdzie uczestniczyła w tajnym nauczaniu i zdała maturę. W roku 1945 znalazła się w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1974 nieprzerwanie związana z Instytutem Filologii Polskiej UJ, Instytutem Polonistyki, a następnie Wydziałem Polonistyki UJ. Przez wiele lat kierowała Katedrą Historii Literatury Polskiej XIX wieku.

Do końca  aktywnie uczestniczyła w życiu naukowym. Była między innymi członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk, członkiem redakcji „Ruchu Literackiego".

Mistrzyni wielu pokoleń polonistów, skupiła wokół siebie grono uczniów z różnych generacji, obdarzając ich swoją uwagą, przyjaźnią i troską. Przekazywała nie tylko inspiracje naukowe, była również nauczycielką życia, stanowiąc wzór szlachetnej, wielkodusznej postawy wobec ludzi i książek, nieskazitelnej uczciwości, dzielności, konsekwencji, dobroci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  13 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00 na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego, płynącego z serca współczucia

Dziekan i Rada Wydziału Polonistyki
oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Polonistyki UJ

 

Data opublikowania: 05.04.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski