Nowy kierunek na Wydziale Polonistyki

W roku akademicjim 2011/2012 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki uruchamia nowy Kierunek Studiów : Kulturoznawstwo Specjalność : Teksty Kultury.
   Kierunek oparty na innowacyjnej formule, która otwiera możliwości indywidualizacji studiów. Studenci obok kanonu kulturoznawczego wybierają spośród ponad 20 bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne, zgodne z ich zainteresowaniami.  Program studiów ma charakter otwarty, reagujący na zmiany w kulturze współczesnej. Rozwija umiejętność analizy i rozumienia różnorodnych tekstów kultury (literatura, teatr, film, fotografia, sztuka, muzyka, komiks, gry), związanych zarówno ze sferą artystyczną, jak i z codziennością.
 

Data opublikowania: 13.05.2011
Osoba publikująca: Magdalena Cielecka