Zmarł prof. dr hab. Kazimierz Bartoszyński

Termin: 26.01.2015
26 stycznia 2015 zmarł prof. dr hab. Kazimierz Bartoszyński wybitny teoretyk i historyk literatury, urodzony w 1921 roku, przez wiele lat  związany zawodowo z  Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,  pracownik naukowy  Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i  Uniwersytetu Warszawskiego, związany był także z naszym Wydziałem: w roku 1969/70 prowadził wykłady z teorii literatury w Instytucie Filologii Polskiej UJ, jeszcze niedawno  jako niezwykle ceniony przez nas autorytet naukowy, aktywnie uczestniczył  w zebraniach Katedry Teorii Literatury i Katedry Antropologii Literatury i Badan Kulturowych naszego Wydziału; uczony, którego  rozprawy na temat konstrukcji czasu w utworach narracyjnych, zagadnień komunikacji literackiej w utworach narracyjnych, a także poświęcone badaniom układów fabularnych, relacjom miedzy poetyką  i recepcją, teorii interpretacji i poetyce powieści historycznej tworzą obecnie kanon wiedzy polonisty i badacza literatury.  Autor niezwykle cennych rozpraw na temat estetyki Romana Ingardena, filozofii literatury Hansa Roberta Jaussa, czy współczesnej hermeneutyki; autor  ważnych książek teoretycznoliterackich, wśród  których przypomnieć należy następujące tytuły: Teoria i interpretacja Warszawa 1985; Powieść w świecie literackości Warszawa 1991; Kryzys czy trwanie powieści Kraków  2004.  Śmierć profesora Bartoszyńskiego to wielka strata dla teorii literatury, literaturoznawstwa i w ogólności humanistyki polskiej. 
 
Data opublikowania: 27.01.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski