Odsłonięto upamiętniającą tablicę

W dniu 27 04 2011 uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą studia Karola Wojtyły na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tablica pierwotnie znajdowała się na II piętrze w gmachu przy ul. Gołebiej 20, obecnie umieszczona została na zewnątrz budynku.