Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

event-date: 15.10.2012

Dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, prof. UJ - Wydział Polonistyki - została nagrodzona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W ramach przyznanego subsydium profesorskiego podejmie próbę opisu polsko-żydowskich kontaktów w wybranych obszarach kultury. Program MISTRZ jest unikalny nie tylko dlatego, że jego laureatami są wybitni naukowcy. W programie ważne jest też to, że zwraca się w nim uwagę na to, by "mistrzowie" zapewniali wsparcie swoim podopiecznym, młodym badaczom.

Published Date: 15.10.2012
Published by: Janusz Smulski