Nowe Pracownie na Wydziale Polonistyki UJ

event-date: 12.11.2012

Na naszym Wydziale utworzone zostały – na mocy zarządzeń Rektora UJ – dwie pracownie: Pracownia Literatury Renesansu w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej oraz Pracownia – Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Więcej informacji:

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/zarz_103_2012.pdf

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/2379271/zarz_105_2012.pdf

Published Date: 12.11.2012
Published by: Janusz Smulski