Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ – prodziekan  ds. dydaktycznych 
Dr hab. Małgorzata Sokalska – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia 
Prof. dr hab. Roman Dąbrowski – pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji 

Kierownicy kierunków studiów: 
Dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ
Dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ  
Dr Jakub Czernik 
Prof. dr hab. Janusz Gruchała
Dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ
Dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ 
Dr hab. Marcin Kościelniak 
Dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
Dr hab. Tomasz Kunz  
Mgr Joanna Machowska 
Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ 
Dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ
Dr hab. Wiesław Stefańczyk, prof. UJ 
Dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ
 
Przedstawiciele studentów:
Anna Dołba  
Maciej Wcisło