Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

20170925

Słowiańskie światy wyobraźni/Slavic Worlds of Imagination

Date: 25.09.2017 - 26.09.2017
Place: Kraków, ul. Gołębia 16, sala 42
Contact: slavic.worlds.imagination@gmail.com

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańskie światy wyobraźni/Slavic Worlds of Imagination Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańskie światy wyobraźni/Slavic Worlds of Imagination

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Instytut Filologii Słowiańskiej

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

serdecznie zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową „Słowiańskie światy wyobraźni”

W dotychczasowej refleksji naukowej dotyczącej literatury dla dzieci, młodzieży i fantastycznej, kultury popularnej czy szerzej – zagadnienia wyobraźni, skupiano się przeważnie na tekstach powstałych w kręgach anglojęzycznych lub na gruncie rodzimym. Tymczasem rzadko analizowane dzieła pochodzące z kultur słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej przedstawiają nie tylko specyficzne wartości wraz z ich lokalnym uwarunkowaniem. Stają się również pretekstem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o charakter wyobraźni w słowiańskim uniwersum kulturowym, tym bardziej istotne, że we wspomnianym regionie sam fenomen wyobraźni bywał poddawany represjom i cenzurze. Niniejsza konferencja stanie się próbą przyjrzenia się następującym problemom:

przemiany literatur dla dzieci i młodzieży w kulturach słowiańskich

recepcja słowiańskich literatur dla dzieci i młodzieży w poszczególnych regionach

baśń i baśniowość w literaturach słowiańskich

folklor w słowiańskich literaturach dla dzieci

wyobraźnia jako narzędzie buntu i oporu w literaturze

słowiańskie powieści fantasy

utopie i antyutopie w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej

krainy zmyślone i światy alternatywne w literaturach słowiańskich

„ciemna strona wyobraźni” - zło w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży, powieści grozy,  światy chorych psychicznie i uzależnionych w tekstach kultury

wyobraźnia ocenzurowana – literatura dla dzieci, młodzieży i fantastyczna jako przedmiot cenzury, polityczne uwarunkowania słowiańskiej twórczości dla najmłodszych

wyobraźnia futurologiczna w literaturach słowiańskich, proza fantastyczno-naukowa

postmodernistyczne gry z wyobraźnią w słowiańskich tekstach kultury (literatura, sztuki audiowizualne...)

Języki: polski, angielski, inne słowiańskie.

PROGRAM>>  PLAKAT >>

Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej.

Miejsce i termin: Kraków, ul. Gołębia 16 sala 42, 25-26 września 2017.

Organizatorzy: Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opłata konferencyjna: 400 zł/100 euro. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, służymy natomiast radą odnośnie noclegów w Krakowie. Szczegóły dotyczące konta bankowego zostaną podane w późniejszym terminie.

Termin przesyłania zgłoszeń: Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: slavic.worlds.imagination@gmail.com do 1 maja 2017. Abstrakty w języku polskim lub innym słowiańskim oraz w języku angielskim nie mogą przekraczać 1000 znaków.

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

dr hab. Magdalena Dyras

mgr Marlena Gruda

mgr Alicja Fidowicz