Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

20201019

Zaangażowani i niezrozumiali...

Date: 19.10.2020
Start Time: 17 30
Place: Internet
Zaangażowani i niezrozumiali...

KATEDRA  ANTROPOLOGII  LITERATURY  I  BADAŃ  KULTUROWYCH WP  UJ
                                                                        
Zaprasza na zebranie w dniu 19 października (poniedziałek) 2020 roku o godz. 17.30 w trybie zdalnym na platformie Teams. 
Osoby spoza Katedry - zainteresowane uczestnictwem - proszone są o skorzystanie z linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa0ec615b3298476e8375abc994f42568%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6e9600b-ed03-4180-befd-7b2863d6728b&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Lub kodu: 1xsgh4n

W programie odczyt:

  Prof. dr hab. Ryszarda Nycza

  pt. Zaangażowani i niezrozumiali. Kilka uwag o młodej polskiej poezji współczesnej

 oraz  dyskusja

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych!