Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

Seminarium z prof. Sue Dymoke z Wielkiej Brytanii

Seminarium z prof. Sue Dymoke z Wielkiej Brytanii

Seminarium z prof. Sue Dymoke z Wielkiej Brytanii
w ramach projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”

 
W ramach projektu "Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja" zapraszamy na seminarium z ekspertem zagranicznym - wykład prof. Sue Dymoke z Instytutu Edukacji na Uniwersytecie w Nottingham w Wielkiej Brytanii, zatytułowany
 
Poetry and Creativity: Reading poetry for pleasure and for assessment purposes
 
Spotkanie  odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 23 maja 2022 r. w godz. 16:45-18:15 (+dyskusja) na platformie MS Teams.
 Prowadzenie: dr Karolina Wawer
 Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE3MmFkY2MtZTI0MS00NjViLWI5YjItYzI4MWY4ZTUyNTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%222143f6bd-0c7c-4af6-b9a8-5146d996cf2b%22%7d
 
Podczas seminarium będziemy czytać m.in. wiersze Wisławy Szymborskiej, Adama Zagajewskiego, Monizy Alvi, Miroslava Holuba, Teda Hughesa.
Prosimy o zgłoszenie udziału w wykładzie na  adres mailowy: projektPPPP@uj.edu.pl w celu otrzymania pliku pdf z tekstami.
Prof. Sue Dymoke jest wykładowczynią Instytutu Edukacji w Nottingham, UK. Była wieloletnią nauczycielką języka angielskiego w szkole średniej. Pisze i wydaje poezję. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół twórczego pisania w szkole, pedagogiki poezji oraz wspierania młodych poetów i pisarzy.
https://www.ntu.ac.uk/staff-profiles/education/sue-dymoke


/dr Agnieszka Kania, kierownik projektu "Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja"/