Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

20220621

„Awangarda nigdy się nie kończy”.
Michalina Kmiecik – in memoriam

Date: 21.06.2022
Start Time: 18 00
Place: Kraków, ul. Gołębia 16, sala 42
„Awangarda nigdy się nie kończy”. <br/>Michalina Kmiecik – in memoriam Ośrodek Badań nad Awangardą 
i
Katedra Teorii Literatury
Wydziału Polonistyki UJ
zapraszają na spotkanie
 
„Awangarda nigdy się nie kończy”. Michalina Kmiecik – in memoriam
 
21 czerwca 2022 roku o godzinie 18.00
ul. Gołębia 16, sala 42
 
oraz 
 
poprzez platformę MS Teams, na kanale Ośrodka Badań nad Awangardą:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atQBzM1pM8vl2PWjqH_iXh7AlJGAEYKCloNF0-sWHpNY1%40thread.tacv2/1653051675749?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2283d733cb-c061-43df-89cd-70ed56fd4b20%22%7d