Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Pan mgr Łukasz Kraj nagrodzony za pracę magisterską

Pan mgr Łukasz Kraj nagrodzony  za pracę magisterską

Z przyjemnością informujemy, że  praca magisterska pana mgr. Łukasza Kraja  pt.: Pietà w literaturze i sztuce XX wieku została uhonorowana pierwszą nagrodą za najlepsze magisterium w roku 2021 w dyscyplinie literaturoznawstwo w XXI edycji konkursu im. prof. Czesława Zgorzelskiego. Promotorką rozprawy jest prof. dr hab. Anna Łebkowska. Laureatowi i Promotorce serdecznie gratulujemy. Magister Łukasz Kraj rozpoczął studia doktoranckie w Humanistycznej Szkole Doktorskiej naszego Uniwersytetu (na programie literaturoznawczym).     

Finalistą tego konkursu został również mgr Adam Nowakowski, autor pracy językoznawczej pt. „Narzekanie: norma kulturowa, akt mowy, gatunek mowy”, której promotorką była prof. dr hab. Jolanta Antas. 

Autorom nagrodzonych prac i ich Promotorkom serdecznie gratulujemy!!!

Fotorelacja na stronie >>