Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

20201002

Rozpoczęcie zajęć na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2020/2021

Date: 02.10.2020
Start Time: 17 00
Place: Aula, ul Ingardena 3
Rozpoczęcie zajęć na Wydziale Polonistyki UJ  w roku akademickim 2020/2021
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Polonistyki UJ odbędzie się 2 października o godz. 17.00. W auli przy ul. Ingardena 3 uczestniczyć w niej będą jedynie reprezentacje środowiska studenckiego i kadry naukowo-dydaktycznej (ze względów sanitarnych liczebność zgromadzenia musi być ograniczona). 
Wykład inauguracyjny pt. „Komu się obrus?”, czyli o języku polskim glottodydaktycznie wygłosi dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ. 

"Komu się obrus?”, czyli o języku polskim glottodydaktycznie

wygłosi dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ

Zajęcia rozpoczynają się 5 października (poniedziałek) z wyjątkiem:

•  III roku specjalności nauczycielskiej pierwszego stopnia oraz   II roku studiów drugiego stopnia Kierunek filologia polska nauczycielska
 – zajęcia rozpoczynają się 16 października (po zakończeniu praktyk pedagogicznych)

• zajęcia z bloku metodycznego oraz seminarium licencjackie (III rok, specjalności nauczycielskiej) i seminarium magisterskie (II rok, Kierunek filologia polska nauczycielska), w których uczestniczą studenci specjalności nauczycielskiej i Kierunku filologia polska nauczycielska – rozpoczynają się 16 października (poniedziałek)

• II roku wiedzy o teatrze – zajęcia rozpoczynają się 19 października (po odbyciu warsztatów praktyki scenicznej)

Studenci I roku podczas inauguracji zostaną zapoznani z ważnymi informacjami dotyczącymi trybu studiów i innych spraw organizacyjnych.

Transmisja z uroczystości >>

 

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ
dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ