Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wybory 2024

Web Content Display Web Content Display

January 2024

20240123
Previous week
Next week

Historie potencjalne Europy Środkowo-Wschodniej

Date: 23.01.2024
Start Time: 17 00
Place: MS Teams
Historie potencjalne Europy Środkowo-Wschodniej
Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci zaprasza na spotkanie projektu badawczego “Historie potencjalne Europy Środkowo-Wschodniej”, realizowanego w ramach POB Heritage – Inicjatywy Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Dr Ljiljana Radonić w swoim wykładzie gościnnym omówi kilka chorwackich i bośniackich muzeów poświęconych wojnie lat 90., odnosząc się do aspektów, które zostają pominięte w ich narracjach, oraz do kontekstu międzynarodowych tendencji muzealizacji i upamiętniania. Będziemy zastanawiać się nad założeniami dominującego dyskursu o Bałkanach i wojnie lat 90., nad rolą muzeów jako producentów wiedzy o przeszłości oraz nad możliwymi alternatywnymi pamięciowymi scenariuszami.
 
Jak pokazuje Radonić, Pomnik Ludobójstwa w Srebrenicy-Potočari i inne muzea poświęcone ofiarom wykazują wyraźne ślady „globalizacji pamięci”, takie jak skupienie na indywidualnych ofiarach, ich prywatnych fotografiach, przedmiotach i świadectwach, ale pomijają przedstawienie własnej grupy jako uczestniczącej w walkach. Z kolei Muzeum Wojny Domowej w Karlovacu i Centrum Pamięci Wojny Domowej w Vukovarze skupiają się na walczących i ich heroizmie, jednocześnie silnie spychając na margines aspekty cywilne. Obie grupy muzeów stosują w swojej ekspozycji „szablon Zagłady/ludobójstwa”, choć w odmienny sposób. Jedna grupa przedstawia „własną” grupę ofiar jako „nowych Żydów” w wojnie lat 90. i Serbów jako „nowych nazistów”. Inne podejście polega na unikaniu zrównywania „naszego” cierpienia z Zagładą, a jednocześnie wykorzystaniu muzeów Zagłady jako wzorców do prezentacji indywidualnych historii ofiar lub pustki pozostawionej po masowych morderstwach.
 
 
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa oraz dyskusji. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, poprowadzi je Maria Kobielska.
 
Biogramy
 
Ljiljana Radonić – wicedyrektorka Instytutu Badań nad Kulturą i Historią Teatru w Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu, kieruje projektem finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) pt. “Globalized Memorial Museums. Exhibiting Atrocities in the Era of Claims for Moral Universals”. Autorka rozprawy habilitacyjnej: “World War II in Post-Communist Memorial Museums” (Berlin: De Gruyter 2021) na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie również wykłada od 2004 roku. Visiting Professor na Uniwersytecie Gießen w 2015 roku oraz w Centrum Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Grazu w 2017 roku.
 
Maria Kobielska – pamięcioznawczyni, adiunktka na Wydziale Polonistyki UJ, członkini-założycielka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci, aktualnie zasiada w zarządzie Memory Studies Association. Zajmuje się współczesną polską kulturą pamięci, prowadzi projekt badawczy dotyczący nowych muzeów historycznych.