Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wybory 2024

Web Content Display Web Content Display

Jubileusz Prof. Mariana Stali

Jubileusz Prof. Mariana Stali

12 września 2022 roku w Auli Collegium Maius odbyła się uroczystość jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Mariana Stali. Do jubilata zwrócili się  w serdecznych słowach JM Rektor, Jacek Popiel oraz Dziekan WP UJ,  Jarosław Fazan, którzy podkreślili znaczenie dokonań Uczonego i jego wkład w życie wspólnoty akademickiej. Laudacje Mariana Stali, ukazujące syntetycznie jego sylwetkę naukową i osobowość twórczą wygłosili goście: prof. dr hab. Piotr Śliwiński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Eliza Kącka (Uniwersytet Warszawski). Wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego księgę zatytułowaną Poezja polska ostatnich 200 lat. Odczytania i przekroje wręczyły Jubilatowi jej redaktorki, Anna Czabanowska-Wróbel i Urszula M. Pilch. 
Dziękując uczestnikom wydarzenia Marian Stala wspominał troje swoich uniwersyteckich nauczycieli: Kazimierza Wykę, Marię Podrazę-Kwiatkowską i Ewę Miodońską-Brookes oraz podzielił się refleksjami dotyczącymi wybranej przed ponad 50 laty drogi życiowej i zainteresowań. Uroczystość uświetnił  występ Chóru Akademickiego UJ oraz krótki koncert profesora Akademii Muzycznej w Krakowie, Joachima Mencla, wirtuoza liry korbowej. Następnie, w Piwnicy Collegium Maius był czas na osobiste rozmowy z Jubilatem i gratulacje.

Photogallery