Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Porozumienie pomiędzy OMBEiK WP UJ oraz MCN Cogiteon

Porozumienie pomiędzy OMBEiK WP UJ oraz MCN Cogiteon

10 stycznia 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych, funkcjonującym na Wydziale Polonistyki UJ oraz Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Współpraca w zakresie interdyscyplinarnych działań edukacyjnych obejmie wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie merytoryczne oraz infrastrukturalne jak również badania nad wykorzystaniem dorobku nauk ścisłych i przyrodniczych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. W szczególności kooperacja ta będzie się koncentrować na tworzeniu i prowadzeniu interdyscyplinarnych laboratoriów, ideatoriów, pracowni oraz wystaw, a także wszelkich działań popularyzujących naukę, w tym prezentowaniu i propagowaniu osiągnięć w zakresie edukacji multimodalnej, organizacji spotkań, warsztatów oraz przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów upowszechniających naukę.
Dokument podpisali Dziekan WP UJ dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ oraz Dyrektor MCN Cogiteon Piotr Szymański, a także Kierownik OMBEiK dr hab. Joanna Hobot-Marcinek, prof. UJ. W spotkaniu wzięli udział również koordynatorzy: dr Anna Włodarczyk (OMBEiK) i dr inż. Sebastian R. Bielak (MCN Cogiteon).

Photogallery