Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

Web Content Display Web Content Display

Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

Procedura raportowania prac Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz działań dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na kierunku

Regulamin hospitacji

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

  1. Kierunek: edytorstwo
  2. Kierunek: filologia polska
  3. Kierunek: język polski w komunikacji społecznej: 
  4. Kierunek: kulturoznawstwo
  5. Kierunek: polonistyka-komparatystyka
  6. Kierunek: wiedza o teatrze

 

Regulamin archiwizowania prac pisemnych 

Procedura monitorowania programów kształcenia i dokonywania zmian programowych