Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jakość kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład  Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w roku akad. 2021/2022
 
1.    dr Anna Chudzik – pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia, przewodnicząca Komisji
2.    prof. dr hab. Roman Dąbrowski – pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia
3.    dr hab. Małgorzata Sokalska – Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Polonistyki
4.    dr Agnieszka Wanicka – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Wiedza o teatrze oraz na kierunku Teatrologia
5.    dr Beata Drabik – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Język polski w komunikacji społecznej
6.    dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosek – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Filologia polska  nauczycielska
7.    dr Maria Kobielska – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa
8.    dr Magdalena Komorowska – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Edytorstwo
9.    dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Polonistyka-komparatystyka
10.    prof. dr hab. Ryszard Nycz – przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo – teksty kultury
11.    dr Olga Szmidt – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Krytyka literacka
12.    dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ – przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
13.    dr hab. Ewa Bal, prof. UJ – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Performatyka
14.    dr Magdalena Knapek – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Logopedia
15.    dr Agnieszka Rabiej – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
16.    dr Tamara Czerkies – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
17.    Julian Skowronek – przedstawiciel studentów z ramienia Samorządu Studenckiego WP UJ
18.    Patrycja Stonawska – przedstawicielka studentów z ramienia Samorządu Studenckiego WP UJ