Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jakość kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład 
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w roku akad. 2022/2023
 
1. dr Joanna Szewczyk w II semestrze 2022/2023 będzie pełnić  funkcję pełnomocnika Dziekana ds jakości kształcenia 
2. prof. dr hab. Roman Dąbrowski – pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. jakości kształcenia
3. dr hab. Małgorzata Sokalska – Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Polonistyki
4. dr Magdalena Komorowska – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Edytorstwo
5. dr Beata Ziajka – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Filologia polska  nauczycielska
6. dr Beata Drabik – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Język polski w komunikacji społecznej
7. dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ – przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo – teksty kultury
8. dr Olga Szmidt – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Krytyka literacka
9. dr Magdalena Knapek – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Logopedia
10. dr Agnieszka Rabiej – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
11. dr hab. Ewa Bal, prof. UJ – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Performatyka
12. dr Joanna Szewczyk – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa
13. dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Polonistyka-komparatystyka
14. dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ – przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
15. dr Tamara Czerkies – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
16. dr Marzena Wawrzeń – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Studia polskie dla cudzoziemców 
17. dr Agnieszka Wanicka – przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Wiedza o teatrze oraz na kierunku Teatrologia
18. dr hab. Jerzy Franczak – przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Twórcze pisanie
19. Oliwia Rabska – przedstawiciel studentów z ramienia Samorządu Studenckiego WP UJ
20. Patrycja Stonawska – przedstawicielka studentów z ramienia Samorządu Studenckiego WP UJ