Modernizacja pomieszczeń Biblioteki przy Gołębiej 20

10 września 2013 roku Komisja pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ prof. dr hab. Renaty Przybylskiej dokonała końcowego odbioru zmodernizowanych pomieszczeń Biblioteki przy Gołębiej 20. Szeroki zakres prac budowlano-remontowych obejmował między innymi: wyburzenie ścianek działowych w pomieszczeniach na parterze budynku, konserwację zabytkowego parkietu, wykonanie nowych betonowych wylewek, a także wymianę oświetlenia oraz instalację nowej sieci teleinformatycznej.Prace te zostały sfinansowane z budżetu remontowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.W ponadstuletniej historii Biblioteki polonistycznej jest to szczególne wydarzenie, które wpisuje się również w jubileusz 650-lecia Almae Matris.

Tekst: dr Daniel Skwirut