„Drogi przebyte i odrzucone: kierunki rozwoju literatury litewskiej w XIX wieku”

01 12 2016, Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza zaprosiła na wykład 
doc. dr Brigity Speičytė  (Uniwersytet Wileński).

fot. J.Smulski