Wykład prof. Anny Cegieły

19 maja na zaproszenie Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ gościła na naszym Wydziale, z wykładem na temat etyki słowa, prof. Anna Cegieła z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Polonistyki Stosowanej). Była to kontynuacja spotkań naszych studentów z uczonymi – znawcami zagadnień współczesnej polszczyzny (wcześniej zaproszono m.in. profesorów J. Miodka i K. Ożoga). Nasz Gość należy do najwybitniejszych znawców zagadnień kultury języka, etyki słowa, aksjologii i stylistyki. Jest członkiem Zespołu Etyki Słowa powołanego z inicjatywy profesor Jadwigi Puzyniny w ramach Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Wysoką naukową pozycję Autorki w tym zakresie utrwaliła zwłaszcza  książka pt.: „Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa" z 2013 roku. Wykładowi towarzyszyło znaczne zainteresowanie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się nie tylko z koncepcją szukającą podstaw etyki słowa w aksjologii, a nie w pragmatycznym – „transakcyjnym" wymiarze języka, ale także z subtelną i wyważoną oceną najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego dyskursu publicznego i internetowego, m.in. tzw. mowy nienawiści i brutalizacji języka. Kluczowymi słowami wykładu (a zarazem swoistym wezwaniem dla świadomych użytkowników języka), były przewijające się w toku wykładu słowa: poszanowanie, podmiotowość i wolność. Jesteśmy zgodni z prof. Cegiełą, że odchodzenie od wartości humanistycznych, uprzedmiotowienie drugiego człowieka, instrumentalizacja takich relacji muszą budzić dziś  poważny niepokój akademickiego, polonistycznego środowiska. Dziękując Wykładowczyni brawami, wyrażono także uznanie za jej postawę przyjętą wobec przedstawionych wszechstronnie zagadnień. 

Prof. Kazimierz Sikora