IATIS Workshop

Wydział Polonistyki i Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprosiły  do udziału w VI Warsztatach Regionalnych IATIS, które odbyły się w dniach 27-29 września 2017 w Krakowie.