Imponderabilia Teatralne IV

Koło Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosiło na IV z cyklu „Imponderabilia Teatralne” Ogólnopolską Studencko – Doktorancką Konferencję Teatrologiczną pt. Teatr i władza, która odbyła się 3 i 4 czerwca 2017 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W konferencji wzięli udział młodzi badacze z całej Polski, którzy prezentowli referaty dotyczące relacji teatru i władzy.