Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Efekty kształcenia

Web Content Display Web Content Display

Kierownicy Kierunków

1.   Wiedza o teatrze- dr Monika Kwaśniewska-Mikuła; I – stopień
2. Język polski w komunikacji społecznej- dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ; I – stopień ; II – stopień
3. Filologia polska  nauczycielska- dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok; I – stopień; II - stopień
4. Polonistyka antropologiczno-kulturowa- dr hab. Tomasz Kunz; I – stopień; II – stopień
5. Edytorstwo-dr hab. Klaudia Socha; I- stopień ; II – stopień
6. Polonistyka-komparatystyka - dr Jakub Czernik; I – stopień;  II – stopień
7. Kulturoznawstwo- teksty kultury- dr hab. Tomasz Majkowski; I – stopień; II – stopień
8. Krytyka literacka – dr Michał Koza, prof. UJ ; II -stopień
9. Przekładoznawstwo literacko - kulturowe – dr Zofia Ziemann; II - stopień
10. Performatyka – dr Łucja Iwanczewska;  II – stopień
11. Teatrologia – dr hab. Wanda Świątkowska;  II - stopień
12. Logopedia – dr Rafał Młyński; II - stopień    
13. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ;  II -  stopień    
14. COHES Comparative Heritage Studies – dr hab. Tomasz Bilczewski, prof. UJ; II - stopień
15. Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo - dr Adriana Prizel-Kania; I – stopień
16. Twórcze pisanie-dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ; II-stopień
17. Studia polskie dla Cudzoziemców- dr Dominika Bucko; I -stopień