Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs: Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury

Konkurs:  Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury

Ogólnopolski Konkurs

Ogólnopolski Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury” organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma na celu propagowanie szeroko pojętej humanistyki wśród młodzieży licealnej. Konkurs wymaga napisania eseju na jeden z tematów zaproponowanych przez Komisję Naukową Konkursu oraz zaprezentowania wypowiedzi ustnej na podany przez Jury temat. Ideą przyświecającą Organizatorowi jest chęć wyjścia naprzeciw poglądom, spostrzeżeniom i fascynacjom młodych ludzi, ale jednocześnie sprawdzenie, na ile swoją wiedzę są w stanie przełożyć na tekst i mowę. Konkurs ma przede wszystkim pokazać, że świat istnieje zarówno materialnie, jak i duchowo – można odnaleźć jego cząstkę w literaturze, w języku, w otaczającej nas kulturze. 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności – do maturzystów. Przebiega w dwóch etapach. Udział w  pierwszym wymaga nadesłania eseju na jeden               z czterech zaproponowanych przez jury tematów wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz opinią osoby uczącej języka polskiego. Spośród autorów złożonych prac jury konkursu wyłoni grupę finalistów, którzy wezmą udział w etapie ustnym, sprawdzającym przygotowanie oratorskie i umiejętność formułowania argumentów. 

Regulamin Konkursu jest dostępny w zakładce REGULAMIN. Wszystkie informacje będą publikowane na bieżąco przez Organizatora. 

Pisemne prace konkursowe w postaci elektronicznej – pliku PDF (nie więcej niż 10 stron tekstu ciągłego, pisanego znormalizowaną czcionką Times New Roman, wielkość 12 z interlinią 1,5 wiersza, wyłącznie arkusze formatu A4) wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) prosimy przesyłać na adres e-mail Organizatora: konkurswpuj@uj.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie Konkursu. 

 

Organizatorzy
Organizatorem  Konkursu „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury” jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komisja Naukowa Konkursu: 

Dr hab. Patrycja Pałka – przewodnicząca 

Dr Katarzyna Deja – sekretarz

Członkowie:
Prof. dr hab. Kazimierz Sikora 

Dr hab. Tomasz Majkowski, prof. UJ 

Dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, prof. UJ 
Dr hab. Kazimierz Adamczyk 
Dr hab. Dorota Siwor 
Dr hab. Wanda Świątkowska 

Dr Rafał Mazur 
Dr Kinga Siewior 

 

Regulamin

Regulamin >>

Załącznik 1 >>

Załącznik 2 >>

7. Edycja konkursu

Szanowni Państwo, 

w tym roku odbywa się już siódma edycja konkursu dla uczniów szkół średnich „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”. Konkurs daje uczestnikom możliwość wypowiedzenia się na temat aktualnych problemów dotyczących humanistyki.  

Proponujemy, aby tym razem prace dotyczyły sporów międzypokoleniowych, poprawności politycznej, roli literatury fantastycznej w naszym życiu, a także postawy artystów w obliczu konfliktów zbrojnych.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematami zakładce TEMATY ESEJÓW 2024. 

W tej edycji nastąpiły niewielkie zmiany regulaminowe dotyczące wymogów na poszczególnych etapach konkursu. Wymagania dostępne są w zakładce TERMINY I WYMOGI oraz w REGULAMINIE konkursu. 

Jak zwykle na laureatów czekają indeksy na Wydział Polonistyki UJ. 

Terminy i wymogi

TERMINY: 
15 marca 2024 – termin nadsyłania prac konkursowych, 

15 kwietnia 2024 – opublikowanie na stronie internetowej Organizatora listy uczestników zakwalifikowanych do finału Konkursu 

19 kwietnia 2024 – finał w Krakowie, a następnie ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród laureatom oraz wyróżnionym  

 

WYMOGI DOTYCZĄCE PRACY 

Od autorów prac oczekujemy samodzielności i oryginalności w ujęciu tematów oraz dojrzałości stylu i przestrzegania reguł poprawności językowej. Objętość prac nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5 wiersza. W żaden inny sposób nie chcemy ograniczyć inwencji uczestników konkursu. 

Pracę należy opatrzyć pełnym opisem bibliograficznym wraz z osobną dołączoną bibliografią, w której powinny być zawarte wszystkie publikacje wykorzystane do napisania eseju. 
Prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach. 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE WYPOWIEDZI USTNEJ 

Czas na przygotowanie – 1h. 

Wystąpienie uczestnika powinno trwać 5–10 minut. 

Jury zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiej rozmowy dotyczącej wypowiedzi uczestnika. 

Tematy esejów 2024

1. „Dalej bryło z posad świata” – o co dziś kłócą się młodzi ze starymi? 
2. Język włączający a poprawność polityczna 
3. Literatura fantastyczna a rzeczywistość, czyli czy fantastyka może nas czegoś nauczyć o świecie, w którym żyjemy?  
4. Sztuka i artyści wobec wojny 

 

Kontakt
adres e-mail: konkurswpuj@uj.edu.pl

Finał 2024

Finał konkursu odbędzie się 19 kwietnia 2024 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie.