Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

14 grudnia 2012 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Finaliści występowali w sali Sądu Apelacyjnego w Krakowie: podczas symulacji części rozprawy sądowej prezentowali mowę oskarżycielską lub obrończą albo ogłaszali wyrok i jego uzasadnienie.

Wystąpieniom przysłuchiwało się jury złożone z prawników oraz wykładowców Podyplomowego Studium Retoryki Wydziału Polonistyki w składzie:

Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Marek Jamrogowicz, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego;
Andrzej Struzik, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie (przewodniczący jury);
Andrzej Leciak, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku;
Dariusz Makowski, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie;
Andrzej Ryński, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie;
oraz
dr Beata Drabik-Frączek, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji;
dr Aneta Załazińska, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji;
dr Michał Rusinek, adiunkt w Katedrze Teorii Literatury.


Wśród gości znaleźli się również: Krzysztof Sobierajski – Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Artur Wrona – Prokurator Apelacyjny w Krakowie, Jan Kuklewicz – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Janusz Sobczyk – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Tomasz Stępniowski – członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, przewodniczący Komisji ds. aplikacji OIRP, Lidia Jaryczkowska – Prokurator Okręgowy w Krakowie, Beata Barylak-Pietrzkowska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Renata Breza-Brzezicka – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie oraz Małgorzata Dąbrowska-Kardas – członek Okręgowej Rady Adwokackiej, przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Więcej: http://www.kssip.gov.pl/info/konkurs_krasomowczy