Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

20220506

Międzynarodowa, studencko-doktorancka konferencja naukowa „Ruch”

Date: 06.05.2022 - 07.05.2022
Place: MS Teams
Międzynarodowa, studencko-doktorancka konferencja naukowa „Ruch”

Koło Naukowe Komparatystów UJ ma przyjemność zaprosić na międzynarodową, studencko-doktorancką konferencję naukową „Ruch”. Czekamy na propozycje referatów z zakresu kom-paratystyki literackiej do 15 kwietnia.
Konferencja odbędzie się 6 i 7 maja 2022 roku i obecnie planowana jest w trybie zdalnym. Or-ganizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany na formę hybrydową, zależnie od rozwoju sy-tuacji pandemicznej. Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna w czasopiśmie „Bez Po-równania”.

„(…) zdałam sobie sprawę, że - mimo wszelkich niebezpieczeństw - zawsze lepsze będzie to, co jest w ruchu, niż to, co w spoczynku; (…) że znieruchomiałe musi ulec rozpadowi, degeneracji i obrócić się w perzynę, ruchome zaś - będzie trwało nawet wiecznie” - Olga Tokarczuk, „Biegu-ni”
Po ubiegłorocznym cyklu wydarzeń wokół zagadnień „Choroby i izolacji” chcemy bardziej op-tymistycznie spojrzeć w przyszłość i zająć się tematyką szeroko pojętego przemieszczenia się.

Wystąpienia mogą dotyczyć np.:
    podróży: np. podróżopisarstwa, podróżniczek, podróży w czasie
    zagadnień postkolonializmu, kolonizacji, dekolonizacji, neokolonializmu
    środków transportu w literaturze: XIX-wiecznego rozwoju kolei, morskich ekspedycji albo futurystycznych maszyn
    niepełnosprawności ruchowej
    związków tańca i sztuk performatywnych z literaturą
    zmian cywilizacyjnych i ruchów społecznych
    postaci flanera
    migracji
    wielokulturowości
    uchodźstwa

Maksymalny czas trwania referatu to 20 minut. Abstrakt powinien mieć nie więcej niż 150 słów, zawierać słowa klucze i krótki biogram.
Propozycje prosimy przesyłać na adres knkomparatystowuj@gmail.com

[ENG]
Jagiellonian University Comparative Literature Student Society is pleased to invite you to an international, student-doctoral conference entitled ‘Movement’. We welcome submissions from the field of comparative literature. The deadline for the abstracts is till April 15.
The conference will be held May 6 and 7 and is currently planned to be organised on-line, with the possibility of conducting it in a hybrid form. We also plan a post-conference publication in the society’s paper ‘Bez Porównania’ (‘Without Comparison’).

‘(...) I realized that—in spite of all the risks involved—a thing in motion will always be better than a thing at rest; (...) that that which is static will degenerate and decay, turn to ash, while that which is in motion is able to last for all eternity.’ - Olga Tokarczuk, “Flights”
After last year’s series of events around the ‘Illness and Isolation’ theme we want to approach the future more optimistically and engage in the topic of movement, in the broad sense.

Exemplary lectures may involve the issues of:
    travel: travel writing, female travellers, time travels
    postcolonialism, colonisation, decolonisation and neocolonialism
    transport in literature: XIX-century railway, sea journeys or futuristic vehicles
    physical disabilities
    connections between literature and dance or other performative arts
    civilizational changes and social movements
    flâneur
    migrations
    multiculturalism
    refugeeism

The paper should be no longer than 20 minutes. Please send abstracts of no more than 150 words, including keywords and brief biography to knkomparatystowuj@gmail.com