Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

20220530

Między podniebieniem i otchłanią. Wokół pokarmowego szyfru w Szpitalu Przemienienia Stanisława Lema

Date: 30.05.2022
Start Time: 18.30
Place: Hybrydowe
Między podniebieniem i otchłanią.  Wokół pokarmowego szyfru w Szpitalu Przemienienia Stanisława Lema

Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku WP UJ
zaprasza na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 30 maja 2022 o godz. 18.30.

W programie referat dr. Jana Zięby:

Między podniebieniem i otchłanią. 
Wokół pokarmowego szyfru w Szpitalu Przemienienia Stanisława Lema 

Oraz dyskusja.

Spotkanie odbędzie się hybrydowo - w sali nr 42 (ul. Gołębia 16) oraz za pośrednictwem platformy MS Teams (zespół: Zebrania Katedry HLP XX Wieku).

Link do spotkania: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac0f959e0f03545e0a0ec50b7267cf592%40thread.tacv2/1653033907681?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22604482a1-90aa-446c-9bf0-bc0855e4055d%22%7d

 

kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku
dr hab. Łukasz Tischner, prof. UJ

 

Badania literaturoznawczo-biograficzne poświęcone Stanisławowi Lemowi w ostatnich latach w przekonujący sposób dowiodły, że doświadczenia okresu drugiej wojny światowej stanowią kluczowe źródło jego twórczości. Przy okazji opisana i w dużej mierze ujawniona została skrywana przez wiele lat przez pisarza prawda o żydowskim pochodzeniu, które sprawiało, że w okresie niemieckiej okupacji rodzinnego Lwowa musiał skonfrontować się z zagładą, nie tylko jako świadek, ale jako bezpośrednio zagrożona ofiara. Podobne ustalenia prowokują do ponownej interpretacji najważniejszych utworów pisarza i otwierają możliwość zadawania kolejnych pytań badawczych. Oto niektóre z tych, które zostaną postawione w trakcie spotkania:
 
Czym przede wszystkim była dla Lema literatura?
Dlaczego Gad był dla niego najważniejszym wierszem Leśmiana?
Jak szyfrował swoje teksty i dlaczego to robił?
Dlaczego w Szpitalu Przemienienia tak dużo miejsca poświęca pokarmom?
Czego bohater tej powieści Stefan Trzyniecki tak naprawdę doświadczył na podstacji elektrycznej?
Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim rozkosz?
 
Wszystkich zainteresowanych odpowiedziami zapraszamy na spotkanie.