Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

20220622

YouTube na lekcji języka polskiego

Date: 22.06.2022
Start Time: 16 00
Place: ul. Gołębia 20, sala 18
YouTube na lekcji języka polskiego

Ośrodek Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ zaprasza na wykład
mgr Katarzyny Możejko 

YouTube na lekcji języka polskiego. Sposoby wykorzystania nowych mediów w pracy z tekstem.


22 czerwca (środa) godzina 16

Kraków, ul. Gołębia 20, sala 18.
W wykładzie będzie można uczestniczyć również zdalnie. Link do kanału MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSkwITixUBgSW-Z1hgQUaM32Q6cUtk5pfloXj6ZA60Bs1%40thread.tacv2/1655207608017?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%222a859e90-8ca2-4f34-b4b4-e0a08d43271d%22%7d