Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

20220623

Polska kultura tekstotwórczości. Romantyzm - spotkanie VII. "Zeszyty Garczyńskiego. Z procesu tekstotwórczego poematu Wacława dzieje".

Date: 23.06.2022
Start Time: 18 00
Polska kultura tekstotwórczości. Romantyzm - spotkanie VII. "Zeszyty Garczyńskiego. Z procesu tekstotwórczego poematu Wacława dzieje".
Pracownia Badań nad Procesem Twórczym (UJ) kontynuuje projekt badawczo-seminaryjny pod nazwą „Polska kultura tekstotwórczości”, realizowany w ramach Humanistycznego Konsorcjum Naukowego, stworzonego przez Wydział Polonistyki UJ oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. 
 
Romantyzm – spotkanie siódme
 
23.06.2022, godz. 18.00
 
Miejsce: MS Teams
 
 
W programie: 
 
1. Wykład dra hab. prof. UAM Jerzego Borowczyka pt. „Zeszyty Garczyńskiego. Z pro-cesu tekstotwórczego poematu Wacława dzieje”.
 
2. Dyskusja.
 
3. Podsumowanie aktywności Pracowni w roku akademickim 2021 / 2022, plany na przy-szłość (bliższą i dalszą).  
 
 
Serdecznie zapraszamy! Do spotkania będzie można dołączać klikając podany w zapro-szeniu link (od ok. 17.45).
 
 
dr hab. Mateusz Antoniuk
Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym