Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

January 2024

20240124
Previous week
Next week

Pisanie jako wartość we wspólnocie dyskursywnej filomatów

Date: 24.01.2024
Start Time: 10 00
Place: Sala 42, ul. Gołębia 16; MS Teams
Pisanie jako wartość we wspólnocie dyskursywnej filomatów Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe Katedry Współczesnego Języka Polskiego, które odbędzie się 24 stycznia br. o godz. 10.00 w sali 42 przy ul. Gołębiej 16 z równoczesnym połączeniem zdalnym za pośrednictwem MS Teams.   
 
W trakcie zebrania referat pt. „Pisanie jako wartość we wspólnocie dyskursywnej filomatów” wygłosi mgr Ewa Kubusiak.  
 
Link do spotkania zdalnego: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6287d346dd7a48e2a5d3cd9e2d80a7c3%40thread.tacv2/1696747818601?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220ff3cd6f-5518-4a5f-af2c-25e164d868a6%22%7d 
 
 
 
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych 
Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego
dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ