Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zebrania katedr

Web Content Display Web Content Display

$dateTool.format("MMMM yyyy",$eventSDate,$locale)

Previous week
Next week

Pragnienie tańca

Pragnienie tańca

Pracownia Badań nad Procesem Twórczym

zaprasza na wydarzenie naukowo-artystyczne

Pragnienie tańca

24.01.2024, godz. 17.00

Wydział Polonistyki UJ, sala nr 74 („teatralna”), ul. Gołębia 14

Spotkanie poświęcone promocji książki dr Anastasii Nabokiny

Pragnienie tańca. Sztuka ruchu w kulturze rosyjskiego srebrnego wieku

i jej konteksty psychoanalityczne

(IBL PAN, Warszawa 2023)

Program

- Część I: rozmowa z Autorką, prowadzona przez dra Arkadiusza Półtoraka,

- Część II: warsztaty taneczne, prowadzone przez Autorkę.

Spotkanie zostanie poprowadzone metodą art based research, pozwalającą połączyć wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dyskusja zostanie wzmocniona warsztatami wprowadzającymi historyczną – bo opracowaną na początku XX wieku – technikę „ruchu muzykalnego”. Pozwoli to uczestniczkom i uczestnikom na praktyczne i osobiste doświadczenie heurystycznego, kreatywnego i wyzwalającego potencjału ruchu i gestu tanecznego.

Informacja o książce:

Potwierdzając istnienie skrajnych emocji i pragnień, wzywając do samodoskonalenia, psychoanaliza zwraca człowiekowi podmiotowość i poczucie sprawczości. Podobne cele – kształcenia aktywnego doświadczania świata, dającego człowiekowi wewnętrzną swobodę i siłę – na początku XX wieku stawiali sobie także twórcy nowego tańca rozwijającego się na terytorium Imperium Rosyjskim, a później Rosji Radzieckiej. Książka A. Nabokiny odpowiada na pytanie o jego genezę, dodając do perspektywy obejmującej teorie estetyczne symbolizmu, zainteresowania ponietzscheańskie, „taniec przyszłości” Isadory Duncan i projekty Pierwszej Awangardy, konteksty związane z rozwojem nowej psychologii, a szczególnie ruchu psychoanalitycznego. Klimat epoki, której nieodłączną składową były poglądy Sigmunda Freuda na temat roli popędów w naturze człowieka, sprzyjał zadawaniu pytań o źródła aktu twórczego, poszukiwaniom szczerości i bezpośredniości w artystycznym wyrażaniu przeżyć, a także eksperymentom z cielesną ekspresją łączącą świadomą i nieświadomą sferę psychiki ludzkiej.

 

dr hab. Mateusz Antoniuk prof. UJ

Kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym