Akademickie obchody 25. rocznicy wyborów czerwcowych

4 czerwca 2014 r. członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięli udział w uroczystym pochodzie dla uczczenia 25. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku, organizowanym wspólnie przez uczelnie krakowskie. Na czele radosnej manifestacji szedł prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Za nim kroczyli prorektorzy UJ, rektorzy krakowskich uczelni, dziekani oraz przedstawiciele wydziałów, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.