Odczyt prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga

7 kwietnia 2014 roku prof. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosił wykład pt. Wpływ tendencji kulturowych na język polski. Spotkanie odbyło się z inicjatywy studentów działających w Sekcji Współczesnego Języka Polskiego Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ pod patronatem Dziekana Polonistyki. Spotkanie poprowadziła dr hab. Mirosława Mycawka - opiekun naukowy Sekcji. Wykład prof. Ożoga  wywołał tak duże zainteresowanie studentów, że nie wszyscy zdołali dostać się do sali, w której się odbywał. Został też bardzo gorąco przyjęty przez publiczność i nagrodzony rzęsistymi oklaskami.