Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Katedra Kultury Literackiej Pogranicza

Web Content Display Web Content Display

Katedra Kultury Literackiej Pogranicza

ul. Gołębia 20, p. 51
30-007 Kraków
Phone: (12) 663 10 41
Katedra Kultury Literackiej Pogranicza
ul. Gołębia 20, p. 51
30-007 Kraków
Pracownicy
prof. dr hab. Iwona Węgrzyn
dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ
dr hab. Beata Kalęba
dr Małgorzata Lebda
Emerytowani pracownicy katedry
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki
prof. dr hab. Andrzej Romanowski
Contact Information

www.pogranicze.polonistyka.uj.edu.pl

Address: ul. Gołębia 20, p. 51, 30-007 Kraków

Phone: (12) 663 10 41