Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty

Web Content Display Web Content Display

Ogłaszamy nabór tekstów do trzeciego numeru naszego Nieregularnika „PoWieki”

Ogłaszamy nabór tekstów do trzeciego numeru naszego Nieregularnika „PoWieki”

Z radością ogłaszamy nabór tekstów do trzeciego numeru naszego Nieregularnika „PoWieki”! Tematem nowego numeru czasopisma będą emocje/uczucia/afekty.

Od teraz zapraszamy do nadsyłania tekstów do czterech działów czasopisma: Literatura, Język, Twórczość oraz nowego działu - Kultura/Teatr/Performans na adres: powieki@uj.edu.pl.

Na łamach tego numeru pojawią się efekty warsztatów w ramach projektu TeraPezja, organizowanych przez Komisję Kultury WRSS WP. Nie zabraknie jednak przestrzeni na inne wiersze.

Zachęcamy do nadsyłania do działu Twórczości:
• poezji (1-3 wierszy),
• krótkich form prozatorskich).

Tekstów do działów Literatura, Język i Kultura/Teatr/Performans (maksymalnie 30 tys. znaków ze spacjami):
• esejów,
• recenzji krytycznych,
• tekstów przyjmujących formę naukową lub popularnonaukową.

Oraz innych form:
• propozycji wywiadów lub wszelkich tekstów artystycznych,
• ilustracji, grafik, kolaży, fotografii (wyłącznie czarno-białych).

Szczegóły dotyczące nadsyłania artykułów, wymagań edytorskich oraz szczegółów zgłoszenia: https://tiny.pl/wlmtr

Nabór do trzeciego numeru potrwa do 28 lutego 2023 roku!


Nasze pismo zostało objęte patronatem Wydziału Polonistyki UJ, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Kraków oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego. Redakcję czasopisma stanowią osoby studiujące na Wydziale Polonistyki. Podczas prac nad czasopismem współpracujemy z Kołem Naukowym Historii Języka Polskiego UJ oraz Komisją Kultury Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki.

Opiekunkami naukowymi czasopisma są dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ, dr Iwona Boruszkowska, dr Barbara Kaszowska-Wandor, dr Patrycja Pałka i dr Katarzyna Trzeciak.

Serdecznie pozdrawiam
Paweł Binkowski 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Kultury
WRSS Wydziału Polonistyki UJ
 
ul. Gołębia 14, p. 57, 31-007 Kraków | tel. 666 085 219
wp.samorzad.uj.edu.pl | Facebook | Instagram | Kulturalny Gołębnik