Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

20220829

Romantyzm i dziedzictwo romantyczne w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

Date: 29.08.2022 - 14.11.2022
Romantyzm i dziedzictwo romantyczne w literaturze dziecięcej i młodzieżowej
Rok 2022 został uchwałą Sejmu  RP ustanowiony Rokiem Romantyzmu Polskiego. Epoka romantyzmu to czasy ważnych dokonań  polskiej literatury dla dzieci: w 1819 roku ukazuje się Pamiątka po dobrej matce Klementyny Tańskiej (później Hoffmanowej), a w 1824 zostają wydane Bajki i powieści Stanisława Jachowicza. 
Romantyzm to epoka szczególnego zainteresowania dzieckiem, także jako bohaterem literackim. Wtedy również w całej Europie rozpoczyna się literacka kariera baśni ludowej. 
Motywy i wątki romantyczne są wciąż obecne w najnowszej literaturze i sztuce, również tworzonej z myślą o dziecięcym i młodzieżowym odbiorcy. Ostatnia dekada XXI wieku wydaje się nawet w Polsce okresem szczególnie obfitującym w utwory, które nawiązują do epoki Mickiewicza, również zresztą do niego samego i jego dzieł. Do tej popularności mógł przyczynić się narastający nurt zainteresowania ludowością, kulturą i historią ludową oraz chęcią powrotu do ludowych korzeni. Znajduje to odzwierciedlenie także w najnowszych książkach dla dzieci i młodzieży.
W roku 2022 proponujemy Państwu podjęcie w czasopiśmie „Czy/tam/czy/tu” tematów związanych z romantyzmem i dziedzictwem romantycznym w literaturze kierowanej do młodych odbiorców. Zgłaszane artykuły mogą podejmować problemy badawcze wiążące się z sugerowaną tu tematyką nowego numeru czasopisma.
Proponujemy przede wszystkim uważne przyjrzenie się:
wybranym utworom romantycznym dla młodego odbiorcy,
tematyce, problematyce i kształtowi artystycznemu literatury dziecięcej i młodzieżowej tworzonej w epoce romantyzmu,
romantycznemu wizerunkowi dziecka i dzieciństwa we współczesnej literaturze,
romantycznym źródłom współczesnej baśniowości,
romantycznej genezie nawiązań do  tradycji ludowej  
fascynacji romantyczną wyobraźnią
a wreszcie – bezpośrednim nawiązaniom do epoki romantyzmu i do jej twórców.
 
Na teksty oczekujemy do 14 listopada 2022 roku.
 
Anna Czabanowska-Wróbel
Krystyna Zabawa