Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

20171127

Spotkanie informacyjne – promocja programu Erasmus+

Date: 27.11.2017
Start Time: 17 15
Place: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 20
Spotkanie informacyjne – promocja programu Erasmus+

Erasmus+ to najpopularniejszy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, zaplanowany na lata 2014-2020. W jego ramach studenci wszystkich kierunków Wydziału Polonistyki, na wszystkich stopniach studiów, mogą wziąć udział w wymianie, wyjechać na jeden lub dwa semestry do wybranego kraju europejskiego (a w ramach współpracy K107 – także z krajami partnerskimi spoza UE).

Spotkanie promocyjne, które odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 roku o godzinie 17.15 w sali 20 (ul. Gołębia 20) skierowane jest do studentów Wydziału Polonistyki, którzy już są zdecydowani, że chcieliby wyjechać, albo dopiero zaczynają się zastanawiać nad taką decyzją. Przewidziany plan spotkania pozwoli zapoznać się z wymogami formalnymi związanymi z udziałem w programie, warunkami realizacji mobilności w ramach studiów na Wydziale, ale również z doświadczeniami osób, które odbyły część swoich studiów w ramach programu Erasmus+.

W czasie spotkania planowane jest:

  • wystąpienie wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ w latach 2012-2017 dr Małgorzaty Sokalskiej oraz obecnie pełniącej tę funkcję dr Marii Kobielskiej;
  • prezentację koordynatora programu Erasmus+ na poziomie ponadwydziałowym – mgr Moniki Rzący (Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej)
  • wystąpienia byłych stypendystów programu Erasmus+
  • panel dyskusyjny