Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wybory 2024

Web Content Display Web Content Display

Genesis – Cracow 2019

Genesis – Cracow 2019

W dniach 12 – 14 czerwca 2019 roku na Wydziale Polonistyki odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Genesis – Cracow 2019”. Współorganizatorem konferencji, obok naszego Wydziału, był Institut des Textes et Manuscrits Modernes (Paryż), wiodący ośrodek światowy, zajmujący się krytyką genetyczną, czyli badaniem procesu twórczego na podstawie jego zachowanych świadectw materialnych (takich jak bruliony, zachowane w archiwum robocze wersje utworów, szkice). Była to już druga odsłona w cyklu konferencji krytycznogenetycznych (pierwsza miała miejsce w czerwcu roku 2017 w Helsinkach). Tym samym Wydział Polonistyki stał się gospodarzem dużego i prestiżowego sympozjum o znaczeniu europejskim i światowym. Komitet Organizacyjny tworzyli: przedstawiciele strony francuskiej Paolo D’Iorio (Dyrektor ITEM-u) i Catherine Rovera (kierownik działu badań nad twórczością Joyce’a i anglojęzycznym modernizmem), przedstawiciel strony fińskiej (organizator poprzedniej edycji) Sakari Katajamaki i przedstawiciele strony polskiej: prof. dr hab. Anna Łebkowska, dr hab. prof. UJ Jarosław Fazan, dr hab. Dorota Jarząbek oraz dr hab. Mateusz Antoniuk, główny koordynator konferencji. 
W konferencji udział wzięło 55 uczestników, reprezentujących następujące kraje: Polskę, Francję, Portugalię, Holandię, Belgię, Niemcy, Szwajcarię, Włochy, Danię, Szwecję, Finlandię, Rosję, Ukrainę, Cypr a także USA, Kanadę i Brazylię. Referaty i dyskusje odbywały się w języku angielskim, wyjątkiem był jeden z wykładów specjalnych, wygłoszony w języku francuskim. Tematem obrad był głównie proces twórczy w literaturze, przedstawione zostały jednak również wystąpienia poświęcone genetyce filmu, spektaklu teatralnego, ilustracji i utworu muzycznego. Na liście keynote speakers znalazło się 7 prelegentów, w kolejności występowania byli to: Daniel Ferrer (ITEM, Paryż), Paolo D’Iorio (ITEM, Paryż), Hans-Walter Gabler (Uniwersytet w Monachium), Wim Van Mierlo (Lounghborough University), Pierre-Marc de Biasi (ITEM, Paris), Dirk Van Hulle (Uniwersytet w Antwerpii) oraz Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński), w konferencji udział brała także (bez wygłaszania wystąpienia) Almuth Grésillon (ITEM, Paris), jedna z najwybitniejszych przedstawicielek francuskiej krytyki genetycznej. Gościem specjalnym kongresu był natomiast Louis Hay, założyciel i nestor paryskiej critique genetique, który niestety w ostatniej chwili zmuszony był do odwołania przyjazdu do Krakowa – pod jego nieobecność odczytany został jednak tekst przesłania skierowanego do uczestników obrad. 
Konferencja dedykowana była pamięci prof. Stanisława Jaworskiego (1934-2018), wieloletniego pracownika Wydziału Polonistyki UJ, pioniera polskiej krytyki genetycznej.
Na zakończenie sympozjum dr hab. Mateusz Antoniuk ogłosił, że kolejna edycja serii konferencji genetycznych odbędzie się w roku 2020, a jej organizatorem będzie Uniwersytet Oxford.   

And the next genetic conference goes to… Oxford!!!
The organization committee of Genesis – Cracow 2019 conference is pleased to announce, that the conference entitled Genesis -  Oxford 2020 will take place on 15-16 September 2020 at the University of Oxford. 
 


 


 

Photogallery