Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Staropolskie dziedzictwo kulinarne w opisach lingwistycznych

Staropolskie dziedzictwo kulinarne w opisach lingwistycznych

We wtorek, 31 maja 2022 r. na Wydziale Polonistyki UJ odbyła się organizowana przez Katedrę Historii Języka i Dialektologii oraz Koło Historyków Języka UJ konferencja naukowa pt. Staropolskie dziedzictwo kulinarne w opisach lingwistycznych (dyskurs kulinarny a praktyki żywieniowe wspólnot komunikatywnych). W interdyscyplinarnym wydarzeniu, objętym patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ, oprócz grona językoznawców wzięli udział zaproszeni goście - historycy i kulturoznawcy reprezentujący Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK w Toruniu oraz Instytut Judaistyki UJ. Konferencja w formie hybrydowej zgromadziła liczne grono uczestników, stając się okazją do pełnych pasji dyskusji naukowych na temat dyskursywności staropolskich przekazów o tematyce kulinarnej i żywieniowej - ich językowych reprezentacji osadzonych w kulturowych kontekstach interpretacyjnych. Spotkanie gościło również wydawców pięknych edycji najstarszych polskich książek kucharskich, wydawanych w serii „Monumenta Poloniae Culinaria” przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Projekt realizowany był w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, MiniGRANTY POB Heritage (edycja II) Polskie dziedzictwo kulinarne w opisach lingwistycznych. Rola dyskursu kulinarnego w komunikacji zdrowotnej – Etap I. Opis doby staropolskiej (do XVIII wieku), ID H.1.3.2021.55.

 

Photogallery