Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Promocja serii „Komparatystyka polska”

Promocja serii „Komparatystyka polska”

21.11.2017
Read More o Promocja serii „Komparatystyka polska”
Spotkanie z prof. Gerry Wakker

Spotkanie z prof. Gerry Wakker

21.11.2017
Read More o Spotkanie z prof. Gerry Wakker
Odczyt prof. dr Arvydasa Pacevičiusa

Odczyt prof. dr Arvydasa Pacevičiusa

21.11.2017
Read More o Odczyt prof. dr Arvydasa Pacevičiusa
In memoriam Miecislai Karaś

In memoriam Miecislai Karaś

08.11.2017
W dniach 20-21 10 2017 Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zorganizował OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych. In memoriam Miecislai Karaś.
Read More o In memoriam Miecislai Karaś
Powrót Czapskiego

Powrót Czapskiego

08.11.2017
Dziekan Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Renata Przybylska i Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej oraz Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosili na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Powrót Czapskiego”. Konferencja odbyła się się w dniach 17-18 października 2017 roku
Read More o Powrót Czapskiego
Jubileusz Prof. Jerzego Jarzębskiego

Jubileusz Prof. Jerzego Jarzębskiego

08.11.2017
Profesor Jerzy Jarzębski należy do najwybitniejszych i najaktywniejszych badaczy literatury polskiej XIX i XX wieku, jest prawdziwym humanistą, ale jest równocześnie wybitnym pisarzem, obdarzony jest bowiem umiejętnością swobodnej narracji i talentem, dzięki któremu biegle kreśli portrety nieraz bardzo od siebie różnych pisarzy – mówił prof. Aleksander Fiut podczas uroczystości wyróżnienia profesora Jerzego Jarzębskiego Srebrnym Medalem Plus Ratio Quam Vis. Wręczenie odznaczenia odbyło się 6 października br. w auli Collegium Novum.
Read More o Jubileusz Prof. Jerzego Jarzębskiego
Apetyt na literaturę

Apetyt na literaturę

08.11.2017
Z okazji jubileuszu 45 - lecia aktywności naukowej profesora Jerzego Jarzębskiego Wydział Polonistyki UJ zorganizował także międzynarodową konferencją naukową Apetyt na literaturę, której tematyka jest bliska Jubilatowi. Konferencja odbywa się w dniach 6-7 października br. w auli Collegium Novum.
Read More o Apetyt na literaturę
Inauguracja roku akademickiego 2017 dla I roku

Inauguracja roku akademickiego 2017 dla I roku

08.11.2017
2 października 2017roku w Auditorium Maximum odbyła się uroczystość inauguracyjna. Wykład inauguracyjny pt. „Tradycja studiowania a literatura” wygłosiła prof. dr hab. Maria Korytowska
Read More o Inauguracja roku akademickiego 2017 dla I roku
IATIS Workshop

IATIS Workshop

08.11.2017
Wydział Polonistyki i Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprosiły do udziału w VI Warsztatach Regionalnych IATIS, które odbyły się w dniach 27-29 września 2017 w Krakowie.
Read More o IATIS Workshop
Transformacja w (kon)tekstach kultury

Transformacja w (kon)tekstach kultury

08.11.2017
w dniach 26-27 września odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury, działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Read More o Transformacja w (kon)tekstach kultury