Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Gołebia20_4p

Web Content Display Web Content Display

Adaptacje

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dokłada wszelkich starań, żeby wychodzić naprzeciw potrzebom wszystkich studentów, bez względu na poziom sprawności motorycznej, stan zdrowia, czy jakiekolwiek inne okoliczności wymagające zastosowania specjalnych adaptacji. Lista oferowanych usprawnień jest z każdym rokiem aktualizowana. W chwili obecnej są to:

  • winda poruszająca się po wszystkich piętrach i dająca komunikaty głosowe znajdująca się w budynku przy ulicy Gołębiej 20
  • winda poruszająca się po dwóch z trzech pięter i dająca komunikaty głosowe znajdująca się w budynku przy ul. Grodzkiej 64
  • rampa przy wejściu do w/w budynku, zlokalizowana od strony podwórza
  • toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajdujące w budynkach przy ulicy Gołębiej 20 oraz Grodzkiej 64
  • tabliczki z numerami w alfabecie Braille’a znajdujące się na drzwiach wszystkich sal w budynkach przy ulicy Gołębiej 20, Gołębiej 18, Gołębiej 16 i Gołębiej 14

Dodatkowo, w ramach działalności Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki istnieje Sekcja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych, pozostająca w ścisłej współpracy z uniwersyteckim Działem ds. Osób Niepełnosprawnych. Sekcja zajmuje się między innymi doradztwem w zakresie dostosowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, studentów zmagających się z chorobami i zaburzeniami psychicznymi lub w inny sposób narażonych na szczególne trudności w trakcie zdobywania wiedzy.

Więcej informacji na temat wsparcia edukacyjnego, oferowanego na szczeblu zarówno uniwersyteckim, jak i wydziałowym, można znaleźć pod następującymi adresami:

http://www.don.uj.edu.pl

http://www.konstelacjalwa.pl

http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl

https://www.facebook.com/sekcjawsze/

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Sekcją WSZE (sekcja.wsze@gmail.com),Wydziałową Radą Samorządu Studentów, sekretariatami studenckimi lub władzami wydziału.

 

Web Content Display Web Content Display