Finał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego

4 października 2013 roku, w reprezentacyjnej sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, odbył się Finał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, odbywający się pod hasłem „Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić". Przewodniczącą Jury XVI OKK, podobnie jak w latach ubiegłych, była Pani prof. dr hab. Renata Przybylska, dziekan Wydziału Polonistyki.Organizatorem tego coraz bardziej prestiżowego konkursu od jego pierwszej edycji jest Związek Górnośląski we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów z siedzibą przy WP UJ, a od dwóch lat także Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Od 2012 roku OKK odbywa się w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych". Wśród finalistów, nagrodzonych m. in. ufundowanym przez Profesora Jerzego Buzka wyjazdem do Brukseli, znaleźli się uczniowie krakowskich szkół, którym gratulujemy wybitnych umiejętności retorycznych.