Zjazd PTJ

   W dniach 22-23 września 2014 roku odbył się w Krakowie LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jego organizacja została powierzona przez Zarząd PTJ prof. dr hab. Renacie Przybylskiej, a w skład komitetu organizacyjnego weszli: dr Barbara Batko-Tokarz, dr Patrycja Pałka, dr Sylwia Przęczek-Kisielak oraz dr Maciej Rak. Obrady toczyły się w zabytkowych wnętrzach Uniwersytetu Jagiellońskiego ‒ w Auli Collegium Novum oraz w budynkach Wydziału Polonistyki przy ul. Gołębiej 14-20.

  LXXII Zjazd PTJ został objęty honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka i Prezydenta Miasta Krakowa prof. dra hab. Jacka Majchrowskiego. Finansowego wsparcia udzieliło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obrady uroczyście otworzyła prof. Renata Przybylska, Dziekan Wydziału Polonistyki UJ i przewodnicząca Zarządu PTJ. Następnie głos zabrali: reprezentujący władze UJ prof. dr hab. Jacek Popiel, Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej oraz dr Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki społecznej.

   Zatytułowany „Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie" tegoroczny Zjazd PTJ przyciągnął do Krakowa aż ponad stu uczestników, w tym sześćdziesięciu sześciu referentów. W ramach konferencji odbyła się także sesja plakatowa i warsztaty: z językoznawstwa korpusowego (prowadzący: dr hab. Rafał L. Górski) oraz z elektronicznych zasobów i narzędzi badawczych przydatnych w pracy językoznawcy (prowadzące: dr Agata Kwaśnicka-Janowicz, dr Patrycja Pałka).

   LXXII Zjazd PTJ wypełniony był jednak nie tylko zadaniami naukowymi, ale także obfitował w doznania duchowe i estetyczne. Organizatorzy zatroszczyli się, aby tradycyjnie odbyła się msza za zmarłych członków PTJ, którą tym razem odprawiono w kościele oo. Karmelitów na Piasku. Poza tym przygotowano zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (mieszczącego się w budynku Fabryki Emalia Oskara Schindlera) i Muzeum Sztuki Współczesnej.