Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Polonistyki

Inauguracja roku akademickiego dla I roku: edytorstwa, filologii polskiej, kulturoznawstwa, polonistyki-komparatystyki i wiedzy o teatrze odbyła się 3 października 2013roku  o godz. 15.00 w Auditorium Maximum. Wykład inauguracyjny  Idea i funkcja „Kronosu" w twórczości Witolda Gombrowicza  wygłosił prof. dr hab. Jerzy Jarzębski