Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy kierunków

KIERUNEK

KIEROWNIK KIERUNKU

ADRES E-MAIL

Wiedza o teatrze (I st.)

dr Marcin Kościelniak

marcin.koscielniak@uj.edu.pl

Język polski w komunikacji społecznej (I / II st.)

dr hab. Aneta Załazińska

aneta.zalazinska@uj.edu.pl

Filologia polska nauczycielska

(I / II st.)

dr hab. Mirosława Mycawka

miroslawa.mycawka@uj.edu.pl

Polonistyka antropologiczno – kulturowa (I / II st.)

dr Tomasz Kunz

tomasz.kunz@uj.edu.pl

Edytorstwo (I / II st.)

(p.o.) dr hab. Klaudia Socha

klaudia.socha@uj.edu.pl

Polonistyka – komparatystyka

(I / II st.)

dr Jakub Czernik

jakub.czernik@uj.edu.pl

Kulturoznawstwo – teksty kultury (I / II st.)

dr hab. Elżbieta Rybicka

elzbieta.rybicka@uj.edu.pl

Krytyka literacka (II st.)

prof. dr hab. Dorota Kozicka

dorota.kozicka@uj.edu.pl

Przekładoznawstwo  literacko-kulturowe (II st.)

prof. dr hab. Magdalena Heydel

m.heydel@uj.edu.pl

Performatyka (II st.)

prof. dr hab. Mateusz Borowski

mateusz.borowski@uj.edu.pl

Teatrologia (II st.)

dr Marcin Kościelniak

marcin.koscielniak@uj.edu.pl

Logopedia (II st.)

(p.o.) dr hab. Wiesław Stefańczyk

wieslaw.stefanczyk@uj.edu.pl

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (II st.)

prof. dr hab. Iwona Janowska

iwona.janowska@uj.edu.pl

Comparative Heritage Studies (II st.)

dr hab. Tomasz Bilczewski

t.bilczewski@uj.edu.pl