Tradycje eksperymentu

Termin: 20.01.2017 - 21.01.2017
Miejsce: Kraków Wydział Polonistyki UJ ul. Gołębia 16 – 20

Ośrodek Badań nad Awangardą UJ
we współpracy
z Katedrą Poetyki i Krytyki UAM
zaprasza na konferencję

tradycje eksperymentu

20-21 01 2017

Kraków Wydział Polonistyki UJ
ul. Gołębia 16 – 20

20.01. (piątek) - ul. Gołębia 20, sala 19

blok 1- awangardowe historie (10:00-13:00)
Barbara Sienkiewicz (UAM): Polska awangarda wobec klasycyzmu i romantyzmu
Aleksander Wójtowicz (UMCS): Eksperyment i bunt. Tradycje awangardy w powojennej poezji Anatola Sterna 
Michał Czaja (IBL PAN): Literatura jako scena działań, zmiana jako narzędzie rewolucji.
O formalizmu radzieckiego po zwrot performatywny

blok II - status eksperymentu  (14:15-17:15)
Piotr Śliwiński (UAM): Eksperyment jako poręczenie wiersza
Krzysztof Hoffmann (UAM): Czym jest i czym (być może) nie jest literatura eksperymentalna w XXI wieku? 
Agnieszka Karpowicz (UW): ,Nie wydziwiaj". Eksperyment w twórczości Jadwigi Sawickiej

spotkanie wokół książki Katarzyny Bazarnik Literaturę. A Book-bound Genre (Wydawnictwo UJ, 2016) połączone z prezentacją Zegara Bezczasowości Zenona Fajfera. W dyskusji udział biorą:
Marta Gibińska-Marzec. Krzysztof Hoffmann. Katarzyna Bazarnik. Moderuje Jakub Kornhauser.
Sala seminaryjna Biblioteki Jagiellońskiej, ul. Oleandry 3 (18:00-20:00)

21.01 (sobota) - ul. Gołębia 16, sala 42

blok III - eksperyment dziś  (10:00 14:00)

Piotr Bogalecki (UŚ) Transkrypcje. Wiersze-partytury na tle (neo)awangardowych eksperymentów poetyckich 
Paulina Domagalska proza poetycka i obietnica zdania niezrozumiałego
Tomasz Cieślak-Sokołowski (UJ): Dadaglobe i dadaPL.
Wypisy z gladiatorskich gestów współczesnej poezji polskiej
Jakub Kornhauser (UJ): Laboratorium zakłóceń. Nowe mutacje surrealizmu

blok IV - spadek po awangardzie (15:15-18:15)
Alina Świeściak (UŚ) :  Andrzej Sosnowski w kontekście modernistyczno-awangardowej autonomii Maja Staśko (UAM): Eksperymenty cyberpoetyckie: autonomia, zaangażowanie i tradycyjnie seksizm Joanna Orska (UWr): Historia elipsy. Błąd i przemilczenie jako środek awangardowej składni

Data opublikowania: 17.01.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski