Prace Herkulesa –Człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności 16 - 18 listopada 2011

Termin: 16.11.2011 - 18.11.2011
Miejsce: Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Organizator: Katedra Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Międzynarodowa konferencja naukowa  Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  pt.

PRACE HERKULESA –CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ, PRÓB I  PRZECIWNOŚCI

16 - 18 listopada 2011 Aula Collegium Novum UJ,

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

Herkules może być uważany za symbol człowieka zmagającego się z przeciwnościami; trudnościami i przeszkody życiowymi, których pokonanie wymaga od niego siły, sprytu, determinacji, odporności na ból, strach i pokusy. Zmaganie się człowieka z różnego rodzaju przeciwnościami (zewnętrznymi i wewnętrznymi) literatura i sztuka uczyniły jednym z najważniejszych tematów - odwołujących się do mitu lub nie. Człowiek często doznaje klęsk, niekiedy jednak odnosi sukces i osiąga stan pełnego człowieczeństwa oraz poczucie spełnienia. Prześledzenie wszelkiego rodzaju prób, zmagań, przełomów w życiu człowieka, ich przyczyn i konsekwencji jest przedmiotem konferencji Prace Herkulesa –człowiek wobec wyzwań, prób i  przeciwności. Aby uniknąć skojarzeń martyrologicznych, za przedmiot rozważań obieramy próby i konfrontacje zakończone sukcesem. Pragniemy omówić zarówno różne wersje mitu Herkulesa/Heraklesa i jego reinterpretacje w literaturze i sztuce, jak i kwestie zakończonych sukcesem walk człowieka z przeciwnościami. Główne zagadnienia, jakim będą poświęcone międzynarodowe, interdyscyplinarne obrady, to problematyka mitu Herkulesa (K. Bielawski, M. Koźluk),  jego wariantów,  interpretacji w literaturze polskiej i europejskiej (od dawnej po najnowszą -  B. Marczuk-Szwed, J. Pietrzak - Thebault, K. Ziemba, J. Gorecka - Kalita, J. Łukaszewicz, R. Dąbrowski, A. Wojda, E. Hoffman-Piotrowska, E. Nowicka, M. Siwiec, M. Kuziak, K. Jaworska, M. Schmitz-Emans, B. Sosień, M. Stanisz, J. Czernik, I. Puchalska, M. Berkan-Jabłońska, I. Węgrzyn, J. Bachórz, T. Budrewicz, M. Stala, A. Czabanowska-Wróbel, O. Płaszczewska, H. Voisine-Jechova, M. Korytowska, K. Mroczkowska-Brand, M. Świda-Bieda, D. Hernandez de la Fuente), sztuce (M. Poprzęcka, R. Kasperowicz, D. Pniewski), muzyce (L. Polony, M. Dziadek, M. Sokalska) i kulturze (K. Koehler, N. Mowll Mathews, G. Stachówna, M. Jankun-Dopart). Podjęte zostaną ponadto tematy z zakresu historii, dotyczące znaczących zwycięskich przedsięwzięć w dziejach (D. Quirini-Popławska, A. Waśko, D. Pniewski). Nie zabraknie spojrzenia na problem prac Herkulesa z perspektywy filozofii (M. Kuniński) i psychologii (H. Wrona-Popławska, A. Całek), a także przekładu (E. Tabakowska, T. Bilczewski). Szczegółowy program konferencji ukaże się z początkiem roku akademickiego 2011/2012 i będzie sukcesywnie uaktualniany.

Program Konferencji  Plakat

Data opublikowania: 12.09.2011
Osoba publikująca: Janusz Smulski