Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20170925

Słowiańskie światy wyobraźni/Slavic Worlds of Imagination

Data: 25.09.2017 - 26.09.2017
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 16, sala 42
Kontakt: slavic.worlds.imagination@gmail.com

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańskie światy wyobraźni/Slavic Worlds of Imagination Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańskie światy wyobraźni/Slavic Worlds of Imagination

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Instytut Filologii Słowiańskiej

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

serdecznie zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową „Słowiańskie światy wyobraźni”

W dotychczasowej refleksji naukowej dotyczącej literatury dla dzieci, młodzieży i fantastycznej, kultury popularnej czy szerzej – zagadnienia wyobraźni, skupiano się przeważnie na tekstach powstałych w kręgach anglojęzycznych lub na gruncie rodzimym. Tymczasem rzadko analizowane dzieła pochodzące z kultur słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej przedstawiają nie tylko specyficzne wartości wraz z ich lokalnym uwarunkowaniem. Stają się również pretekstem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o charakter wyobraźni w słowiańskim uniwersum kulturowym, tym bardziej istotne, że we wspomnianym regionie sam fenomen wyobraźni bywał poddawany represjom i cenzurze. Niniejsza konferencja stanie się próbą przyjrzenia się następującym problemom:

przemiany literatur dla dzieci i młodzieży w kulturach słowiańskich

recepcja słowiańskich literatur dla dzieci i młodzieży w poszczególnych regionach

baśń i baśniowość w literaturach słowiańskich

folklor w słowiańskich literaturach dla dzieci

wyobraźnia jako narzędzie buntu i oporu w literaturze

słowiańskie powieści fantasy

utopie i antyutopie w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej

krainy zmyślone i światy alternatywne w literaturach słowiańskich

„ciemna strona wyobraźni” - zło w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży, powieści grozy,  światy chorych psychicznie i uzależnionych w tekstach kultury

wyobraźnia ocenzurowana – literatura dla dzieci, młodzieży i fantastyczna jako przedmiot cenzury, polityczne uwarunkowania słowiańskiej twórczości dla najmłodszych

wyobraźnia futurologiczna w literaturach słowiańskich, proza fantastyczno-naukowa

postmodernistyczne gry z wyobraźnią w słowiańskich tekstach kultury (literatura, sztuki audiowizualne...)

Języki: polski, angielski, inne słowiańskie.

PROGRAM>>  PLAKAT >>

Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej.

Miejsce i termin: Kraków, ul. Gołębia 16 sala 42, 25-26 września 2017.

Organizatorzy: Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opłata konferencyjna: 400 zł/100 euro. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, służymy natomiast radą odnośnie noclegów w Krakowie. Szczegóły dotyczące konta bankowego zostaną podane w późniejszym terminie.

Termin przesyłania zgłoszeń: Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: slavic.worlds.imagination@gmail.com do 1 maja 2017. Abstrakty w języku polskim lub innym słowiańskim oraz w języku angielskim nie mogą przekraczać 1000 znaków.

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

dr hab. Magdalena Dyras

mgr Marlena Gruda

mgr Alicja Fidowicz