Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2017

20170930
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Heroizm - wzorce, oblicza, kulturowe reprezentacje

Data: 30.09.2017

Cykl seminariów w ramach Konsorcjum Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydziału Polonistyki UJ Szanowni Państwo! Zapraszamy na seminaria poświęcone heroizmowi w wielu jego aspektach i odcieniach. Pierwsze seminarium odbędzie się w Poznaniu we wrześniu lub październiku 2017 r. Heroizm i tchórzostwo to tematy z krańców aksjologicznej skali. Są odwieczne, nierozłącznie związane z poczuciem ludzkiej tożsamości i odrębności. W swej sferze pozytywnej czasem drażnią nadmiernym patosem lub sztampą albo są podejrzewane o anektowanie wysokich rejestrów w moralnie nietykalnym diapazonie. To przy tym, może na szczęście, pojęcia migotliwe lub rozmyte znaczeniowo.

Cykl seminariów w ramach Konsorcjum Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydziału Polonistyki UJ
Szanowni Państwo! 
Zapraszamy na seminaria poświęcone heroizmowi w wielu jego aspektach i odcieniach. Pierwsze seminarium odbędzie się w Poznaniu we wrześniu lub październiku 2017 r.
Heroizm i tchórzostwo to tematy z krańców aksjologicznej skali. Są odwieczne, nierozłącznie związane z poczuciem ludzkiej tożsamości i odrębności. W swej sferze pozytywnej czasem drażnią nadmiernym patosem lub sztampą albo są podejrzewane o anektowanie wysokich rejestrów w moralnie nietykalnym diapazonie. To przy tym, może na szczęście, pojęcia migotliwe lub rozmyte znaczeniowo.
Skoro to zagadnienie i temat odwieczny, to fakt ten rodzi pytanie, czy heroizm i bohaterstwo to wytwór indywidualnych cech czy może także odpowiedź na zapotrzebowanie mentalnej i politycznej kultury w pewnym czasie i miejscu. Jak dzisiaj widzimy takie szczególnie krańcowe postawy, skoro najważniejsze wydaje się życie i jednostka ludzka jako jego nośnik i strażnik?  
Zapraszamy do wspólnego przemyślenia tych i innych kwestii, czasami prawie nieuchwytnych, szczególnie w cieniu tak posągowego tematu. Tradycja jest tu niezmiernie bogata łącząca ze sobą motywację czynu i pamięć po nim, czystość intencji oraz perspektywę wyznaczonego celu. Od rozpaczającego herosa Achillesa do pragmatycznego Odysa. Od Spartanina Leonidasa do Horacego któremu życie zdało się największą wartością. Od ludzi z marmuru do latami więzionych dysydentów. 
Nie próbując wszystkiego ważyć i mierzyć, oddajmy na chwilę naszą uwagę tym szczególnie samotnym jednostkom, które często ryzykują niechęć szarej i racjonalnej do bólu zbiorowości, nad którą wyrastają i wyrastać będą. 
Proponujemy więc Państwu namysł nad następującymi zagadnieniami badawczymi:
Oczywistość, wieloznaczność, migotliwość  pojęcia heroizmu 
Postawa heroiczna w różnych epokach – trwałość paradygmatu i jego przemiany
Modele kultur narodowych wobec tradycji heroicznej  
Panteon bohaterów realnych, literackich i wyobrażonych
Motywacje, formy i narzędzia zakwestionowania kultu bohaterów
Męskie i kobiece wzorce heroizmu
Poza i szczerość – autentyczność motywacji heroicznych – szlachetne bohaterstwo czy wyrachowanie/samookłamywanie się/pewność siebie  
Heroizm czasów wojny – heroizm czasów pokoju
Bohater literacki – potomek antycznego herosa czy neutralne pojęcie teoretycznoliterackie
Kultura popularna jako płaszczyzna podtrzymywania paradygmatu heroicznego 
Odwaga, męstwo, siła, zuchwałość,  zdrowy rozsądek, brawura/racjonalizm, ostrożność, słabość, przezwyciężanie strachu – kategorie opisujące prawomocność/zakwestionowanie imperatywu heroicznego
Antybohater – zaprzeczenie paradygmatu heroicznego lub jego absurd czy pytanie o jego nowe zdefiniowanie (idea „cel uświęca środki”, czy prawo do budowania indywidualnej tożsamości)
Sam przeciwko wszystkim: bohater samotny, outsider, zuchwalec. Jednostka w konfrontacji z potrzebami/wyobrażeniami zbiorowości
Wierność ideałom/pragmatyka codzienności – przymus heroizmu czy gest straceńca
Retoryka heroizmu: patos, hiperbolizacja, ale też wszelkie formy podawania w wątpliwość obowiązujących dyskursów heroicznych
Nikt nie rodzi się bohaterem. Predestynacja do heroizmu, kulturowy przymus czy bohaterstwo z przypadku. Przysięgi honoru i katy za ich złamanie. 
Symulakrum i mitoneum w rozważaniach nad mitem założycielskim heroizmu i jego żywotnością 
Ekspiacja i neantyzacja - unieważnianie przeszłości czynem oraz wymazywanie z pamięci i z powierzchni ziemi. 
Mitogeografia heroizmu - miejsca uświęcone jako punkty mapy pamięci historycznej: pola bitwy, pomniki, obiekty <architektury mówiącej>.
Czekamy na państwa zgłoszenia (temat oraz półstronicowe streszczenie) do 10 czerwca br. Adres: elwesolo@amu.edu.pl      

 

                    SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
                    Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska UAM Poznań
                    Prof. dr hab. Anna Gawarecka      UAM Poznań
                    Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc      UJ  Kraków